Tiếng Việt (change) 
 
Chủ nhật, 10/12/2023 - GMT+7

Tin cổ đông

28/02/2022

Thây đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Thây đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tải file đínhkèm tại đây


 
22/02/2022

Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT

Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT. Vui lòng tải file đính kèm tại đây


 
16/02/2022

Thay đổi nhân sự

Thay đổi nhân sự. Tải file đính kèm tại đây


 
16/02/2022

Thông qua chủ trương nhận cấp tín dụng từ NH VPBank

Thông qua chủ trương nhận cấp tín dụng từ NH VPBank. Tải file đính kèm tại đây


 
08/02/2022

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương vay vốn

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương vay vốn . Vui lòng tải file đính kèm tại đây


 
24/01/2022

Thành lập Công Ty TNHH VLXD và nội thất Vĩnh Khánh

Thành lập Công Ty TNHH VLXD và nội thất Vĩnh Khánh. Vui lòng tải file đính kèm tại đây