Tiếng Việt (change) 
 
Thứ hai, 25/09/2023 - GMT+7

Bảng Giá

Loại Tên file Kích thước Download

Bảng giá các sản phẩm CTY Vĩnh Khánh

Bảng giá cáp mạng VCOM 2021. Vui lòng tải file đính kèm tại đây

 

Bảng giá ống nhựa PVC VINH KHANH. Vui lòng tải file đính kèm tại đây

 

 

Bảng giá tấm nhựa PVC  VINH KHANH. Vui lòng tải file đính kèm tại đây

 

Bảng giá ống luồn dây điện  VINH KHANH Vui lòng tải file đính kèm tại đây

4 KB (393)
pdf

Bảng Giá Ống Xoắn HDPE

Tải về tại đây

77.8 KB (2853)
pdf

Bảng Giá Dây Điện

Tải về tại đây 

119.6 KB (2257)
pdf

Bảng Giá Ống HDPE

268.6 KB (4014)